Categories
Jiu Jitsu Photography

Jiu Jitsu Smashing

Finally a few photos of me, unfortunately I’m getting smashed in Jiu Jitsu sparring. Good times.